Local Hero program

A Local Hero – vállalati társadalmi felelősségvállalás olyan program, amelyben összekapcsoljuk a vállalatokat a helyi iskolai közösségekkel.

Azért, hogy a Hősök Tere Alapítvány által kidolgozott tréningek, workshopok, 30 napos kihívások ne csak egyéni, de közösségi és vállalati szinten is változást hozzanak. 

A projektben résztvevők egyéni fejlesztése mellett különös erővel változik az iskolai közösségek, a vállalati és tágabb értelemben a városi, helyi közösségek működése is, nő az odafigyelés, együttérzés és nyitottság.

Célunk, hogy a fiatalok és a felnőttek is érzékenyek legyenek a társadalmi problémákra, felismerjék azokat a helyzeteket, amikben ők is tehetnek, segíthetnek.

 

Hogyan épül fel a program? 

Iskolák kiválasztása, önkéntesek toborzása

A vállalattal együttműködésben kiválasztjuk a részt vevő iskolákat, osztályokat, és segítő önkénteseket toborzunk a munkavállalók között.

Iskolai és Vállalati tréningek

Iskolai tréningeket tartunk és terepgyakorlatokat szervezünk pedagógusoknak, diákoknak. A vállalatnál ezzel párhuzamosan lojalitást és attitűdváltozást elősegítő tréningeket tartunk felső- és középvezetőknek.

30 napos kihívás

30 napos kihívást hirdetünk és szervezünk az iskolának és a vállalat dolgozóinak, amiben személyesen is megtapasztalhatják a hétköznapi hősiességet.

Zárórendezvény

Zárórendezvény keretében a vállalat és az iskola képviselői értékelik a programot, és kiosztják a résztvevői, támogatói elismeréseket.

Az egyik fő cél, hogy a program abban a kerületben, városban, vagy megyében valósuljon meg, ahol a vállalat is működik. Így nem csak egyéni és kisközösségi szinten érünk el pozitív változást, de hatással leszünk a tágabb környezetre is, ahol a programban résztvevők együtt élnek. (Pl: az az iskola kerül kiválasztásra, ahol a legtöbb munkavállaló gyermeke tanul.)

A vállalat önkéntesei részt vehetnek az iskolai tréningeken, ezzel közelről is megtapasztalják, hogy mi az a hétköznapi hősiesség, illetve személyesen is összekapcsolódnak a közösség tagjaival.

Párhuzamosan a vállalat dolgozói is részesülnek a kiválasztott egyéni teljesítményt és felelősségvállalást ösztönző tréningekben. Ezek hatásaként a résztvevők elkötelezettebbek lesznek a változások kezelésére, megoldásorientálttá válnak, bátrabban vállalják a hibákat, a visszajelzéseik építőek, bátorítóak és konstruktívak lesznek. Összességében javul a teljesítmény és az elköteleződés a vállalat felé. 

A vállalat dolgozói és az iskolai csoportok párhuzamosan vagy akár együtt is belevághatnak a 30 napos kihívásába, így ez lehet akár olyan kihívás is, ami a helyi közösségre közvetlenül gyakorol pozitív hatást. 

Mivel a tréningekben mind a munkatársak, mind a pedagógusok, diákok részesülnek, a pozitív változást mindhárom csoportban tapasztalhatjuk.

A vállalat dolgozói:
 • felismerik a berögzült sémákat, és tudtosan nyitnak az új megoldások felé,
 • folyamatosan fejlesztik képességeiket és készségeiket, teljesítményükben megjelenik az erőfeszítés,
 • a visszajelzéseik építőek, bátorítóak és konstruktívak lesznek,
 • mernek hibázni, mert ezekből az esetekből tanulnak,
 • megoldásorientálttá válnak, 
 • felelősséget vállalnak azokban a helyzetekben, amelyekről eddig úgy gondolták, nem rájuk tartozik,
 • keresik a kihívásokat, innovatív ötletekkel mozdítják előre a vállalati működést.
A peagógusok, oktatási szakemberek:
 • nyitottak lesznek a folyamatos fejlődésre, szakmai megújulásra
 • javulnak a konfliktus- és kudarckezelési technikáik
 • nő a hosszú távú motivációjuk
 • fejlődnek a kommunikációs készségek
 • visszajelzéseik építőek, bátorítóak lesznek
 • jobb tanulási eredményeket érnek el a diákjaiknál
A diákok:
 • nyitottabbak lesznek a új kihívásokra, nő a kockázatvállalás 
 • javul a kudarckezelésük
 • belső motivációjuk erősödik
 • tanulmányi eredményeik javulnak
 • elhiszik, hogy hatással lehetnek a környezetükre
 • észreveszik, és képesek tudatosan cselekedni ha “helyzet van”
 • osztály és iskolai szinten nő az együttműködés, összefogás
 • csökken vagy megelőzhetővé válik az iskolai bullying.    
Ha érdekel a Local Hero Programunk, úgy érzed a te vállalatodnak és környezetének is jót tenne  a szorosabb kapcsolat, vedd fel velünk a kapcsolatot.