Támogatás szerződési feltételek

Jelen adatkezelési nyilatkozat elfogadásával, a Felhasználó elfogadja, hogy a Hősök Tere Alapítvány (1024 Budapest, Rómer Flóris utca 34. 2/9.) saját felhasználói adatbázisában tárolja, és átadja az OTP Mobil Kft. (Cg. 01-09-174466; székhely: Váci út 135-139. B. ép. 5. em) mint adatkezelő részére az alábbi személyes adatai közül azokat, amelyeket a Felhasználó magáról megad: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

Az adatkezelés és adattovábbítás célja: a Felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók (hírlevél feliratkozás, adomány fizetése bankkártyával, vagy átutalással) visszaigazolása és a Felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (az elektronikus úton kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató, csalás felderítő rendszer).

Az adatokat sem a Hősök Tere Alapítvány, sem az OTP Mobil Kft. harmadik félnek nem adja át. Az adott bank, vagy fizetési felület általános szerződési feltételeit annak nevére kattintva érheti el.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott elérhetőségi adatait a Hősök Tere Alapítvány támogatói kapcsolattartás céljára tárolja és felhasználja. A Felhasználó bármikor kérheti adatai törlését, helyesbítését, megtilthatja azok további felhasználását, illetve tájékoztatást kérhet adatai kezelésének részleteiről a staff@hosoktere.org email címen.

A Hősök Tere Alapítvány az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel. Amennyiben azonban Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban mégis panaszt szeretne tenni, vagy más módon elégedetlen azzal ahogyan az adatait kezeljük, jogában áll a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Részletes adatvédelmi tájékoztatónkat megtalálja ezen a linken.

MI TÖRTÉNIK A MEGADOTT ADATAIVAL?

Az alábbiakban elolvashatja, hogy a Hősök Tere Alapítvány támogatása esetén a szervezet a partner fizető szolgáltatókkal hogyan biztosítja a támogatók adatainak és pénzének biztonságát.

MIRE FIGYELJEN?

Olvassa el Hősök Tere Alapítvány Adományozói oldal ismertetőjét, az adományozás feltételeit!

Tanulmányozza át a Hősök Tere Alapítvány Adományozói oldal biztonsági feltételeit, hiszen ezzel garantálják az Ön adatainak biztonságát!

Tartsa nyilván az adományozásával kapcsolatos adatait!

Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait! (tranzakció azonosító, engedélyszám)

Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá.

Használjon olyan böngészőt, amely támogatja az SSL titkosításhoz szükséges opciót!

A BIZTONSÁGRÓL

Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Mindhárom bank/fizető felület rendelkezik egy titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek. A bank kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat kezeli az SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldalon megadott adatokhoz csak a bank fér hozzá, a Hősök Tere Alapítvány részére azokat a bank nem továbbítja. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Hősök Tere Alapítvány Adományozói oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.

 

ELFOGADOTT KÁRTYÁK

A SimplePay internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi), és American Express bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé.

 

TÁJÉKOZTATÁS EGYSZERI ADOMÁNYOZÁS ESETÉRE

A fizetés (továbbiakban: „Fizetés”) egy, az OTP Mobil Kft. által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló (adományozó) által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártya adatokkal fizetést kezdeményez.

Ön a Hősök Tere Alapítvány Adományozói oldalán írja be a keresztnevét, vezetéknevét, e-mail címét, és az adományozni kívánt összeget, amelyet bankkártyás fizetéssel kíván teljesíteni. A telefonszám, település, cím, irányítószám mezők kitöltése opcionális. Ezeket az adományozókkal való későbbi kapcsolattartás céljára használjuk fel. A rovatok kitöltésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy ezeket is kezeljük.

Az általános felhasználási szabályzat elfogadásával és a „Támogatás” gomb megnyomásával, ezt követően Ön átkerül a SimplePay biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

A kártyaadatok megadását követően a „Fizet” gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót

A fizetést követően Ön visszatér a Hősök Tere Alapítvány Adományozói oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást.

Fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az adományozás összegével. Az adományozott összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján.

Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Hősök Tere Alapítvány adományozói oldalára, úgy a tranzakció sikertelen. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, illetve bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne a Hősök Tere Alapítvány oldalára, a fizetés sikertelennek minősül.

Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

 

TÁJÉKOZTATÁS RENDSZERES ADOMÁNYOZÁS ESETÉRE

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, az OTP Mobil Kft. által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló (adományozó) által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártya adatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés beállítását követően a bank rendszere 30 naponta terheli az adományozó (a bank szóhasználatában: Vásárló) bankkártyáját a megadott összeggel. Ha a terhelés sikertelenül zárul, akkor a következő napon újra próbálja. A rendszeres megbízást véglegesen lemondani, vagy szüneteltetni a rendszer által automatikusan megküldött levélben szereplő hivatkozások segítségével, vagy a Hősök Tere Alapítvány (1024 Budapest, Rómer Flóris utca 34. 2/9.) titkárságán lehet (e-mail: staff@hosoktere.org).

Az ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen fizetési felületen (www.hosoktere.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártya adatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Hősök Tere Alapítvány által kezdeményezve történjenek.

A Szolgáltató által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Szolgáltató (jelen esetben a szolgáltató: Hősök Tere Alapítvány) felel, Szolgáltató fizetési szolgáltatójával szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Figyelem(!): a bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártya adatokhoz sem a Hősök Tere Alapítvány, sem az OTP Mobil Kft. nem fér hozzá.

 

Jelen tájékoztatót elolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.